Английски език

За съвременният английски език, на който са написани работите на Уилям Шекспир и Библията на крал Джеймс, обикновено се смята, че възниква в средата на 16 век. С превръщането на Великобритания в колониална сила, английският започва да служи за лингва франка в рамките на Британската империя, разпространявайки се в Северна Америка, Индия, Африка, Австралия. В следколониалния период някои нововъзникнали държави, чието население говори множество различни езици, решават да запазят английския като официален език, за да избегнат политическите затруднения, които би предизвикало фаворизирането на някой от местните езици пред останалите.

Класификация и близки езици  

Английският език принадлежи към западногерманските езици, принадлежащи към германската езикова група от индоевропейското езиково семейство.

Въпроси като кой е най-близкият език до английския са обсъждани. Тук трябва да обсъдим и произхода на шотландския език. Той се говори предимно в Шотландия и някои части от северна Ирландия и не е галски език, но е част от групата диалекти на английския, развили се от ранния северен средноанглийски. Шотландският е определен като език от групата диалекти на английския, което го прави и най-близкия до английския език. Най-близо до английския след шотландския са група езици, говорени в Северна Холандия и Северозападна Германия, наречени фризийски. Някои други близки до английския езици са немски, холандски и африканс (езикът на холандските заселници в Южна Африка). Езиците, говорени на Скандинавския полуостров са по-малко близки до английския.

Географско разпределение  

За над 309 милиона души английският е роден език (данни от 2005). Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Ала когато съберем броя на хората, за които английският е роден език с тези, които го говорят без да им е е роден език, то тогава английският е вероятно най-разпространеният език на света, но е възможно и да е след китайския. Хората, на които английският е втори език, са между 470 милиона и над милиард, според това колко добре знаят английски. Някои твърдят, че пропорцията между хората, които говорят английски като роден и тези, на които е втори език е 3 към 1.

Английският не е официален език в САЩ. Въпреки, че федералното правителство на САЩ няма официален език, английският е приет като такъв в 30 от 50 щата.

Английският като глобален език  

Понеже е толкова широко използван, английският често е смятан за "глобален език", лингва франка на модерното време. Въпреки че английският не е официален език в повечето страни в света, той е най-често изучаваният втори език в света. Някои лингвисти смятат, че английският език поема от културата на целия свят и продължава да расте. Той е официален език на Европейския съюз, на ООН и на повечето международни атлетични организации като Международния Олимпийски Комитет.

Английският е езикът, който се учи най-често като чужд език в Европейския съюз(от 89% от учениците), следван от френския (32%), немския(18%) и испански (8%). В ЕС голяма част от населението твърди, че разбира английски до някаква степен. Например в Холандия 87% знаят английски, в Швеция 85%, в Дания (83%), Люксембург (66%), Финландия (60%), Словения (56%), Австрия (53%), Белгия (52%) и Германия (51%). В Норвегия и Исландия също има много хора, които могат да говорят английски.

Книги, списания и вестници на английски често са достъпни в целия свят. Английският също е най-често използваният език и в науката. През 1997 се появява изследване, според което 95% от научните статии са на писани на английски, макар че само половината от тях са написани от автори, на които английският е роден език.

От средата на 20 век той се превръща в най-широко преподавания и говорен език в света, като понякога е определян като съвременен лингва франка.