Немският език е роден език на над 120 милиона души на европейския континент – той се говори в Австрия, Германия, Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, в части на Белгия, Франция, Италия, Швеция и други европейски страни.


Икономика и бизнес
Немският език е един от ключовите езици в Европейския съюз. Германия е една от икономически най-силните страни в света и е първа икономическа сила в Европа със силно развита индустрия и много висок жизнен стандарт и покупателна способност на населението. Все повече инвеститори от немскоговорящите държави проявяват интерес за бизнес в източна Европа, т.е голяма част от комуникацията в индустрията, търговията и туризма в нашата страна вече се извършва на немски език, като този дял непрекъснато нараства. Владеенето на немски език означава по-добри шансове за работа и кариера на пазара на труда в България и в Европа.


Култура
Немският език е един от най-значимите културни езици на Европа. В момента 1/3 от световния книжен пазар е немскоезичен. Немският език все още е един от водещите езици за литература, изкуство и научни публикации. Медийният пазар също е разнообразен - на немски език има многобройни радио и телевизионни канали, предлагащи оригинални продукти. Немският език е на второ място по разпространение в Интернет, на разположениие на ползващите немски език са най-разнообразни и информативни онлайн издания, в мрежата има немскоговорящи общности за всякакви интереси и хобита.

Образование
Почти няма специалност, която да не се изучава в германските университети. Всеки желаещ може да намери обучение, което да отговаря на способностите и интересите му. За да не се допуска финансовото положение да възпрепятства човек да постигне целите му, Германия има програми за стипендии за чуждестранни студенти. Студентите получават помощ за намиране на жилище, работа, правни съвети, планиране на обучението. Обучението е насочено към теорията и практиката, набляга се на проучвателните дейности, Съществуват многобройни програми за сътрудничество с учени и изследователи и обмен на студенти с университети от целия свят. Обучението в Германия е достъпно, ефективно и се ползва с уважение и признание.